Fine Focus
 

Technical Copyright


English

Ruski

Espańa

Polska

„Bóg zarządza sprawami ludzkimi” Benjamin Franklin

Not a typical Management Consultancy,

Fine Focus is: to Uczciwość – Odwaga – Dyscyplina – Wymagania.
 

Uczciwość w ocenie naszej efektywności.

Odwaga w działaniu na jej rzecz.

Dyscyplina w naszych poczynaniach.

Wymagania jakim chcemy sprostać i jakich rządamy od innych.

...and a star to steer her by

„Kilka slów o doswiadczeniu...”


54° 04.7'N 4° 41.3'W

tel: +44 7624 493667 email

Prawa autorskie 2008 - Fine Focus Ltd - Prawa zastrzezone
Zarejestrowano jako : Fine Focus Limited 8 St George's Street Douglas Isle of Man British Isles
KRS 08968C - VAT Number: GB 002 3602 42
Fine Focus Inc, 15 Dartmouth Drive, Suite 203, Auburn, NH 03032 USA


  [ Strona glówna ] O nas ] Zeglarstwo ] Jak pomagamy  ] Linki ] Spotkajmy sie ] Kontakt ] Prawa autorskie ]